Vi skapade siten www.somnapne.se för att det inte fanns någon bra information om sömnapné på webben. Här  finns allmän opartisk information om sjukdomen sömnapné och dess konsekvenser samt vilka olika behandlingsalternativ som finns. Sidornas syfte är inte kommersiellt.

 

www.somnapne.se är framtagen av ResMed Sweden AB.

 

Om oss

ResMed är ett globalt ledande företag inom diagnos och behandling av sömnrelaterade andningsstörningar. I Sverige bedriver ResMed Sweden AB försäljning och marknadsföring av produkter för att behandla sömnapné.

 

Företagslänkar

ResMeds hemsida

mySleep – ResMed’s webshop för dig med sömnapné

 

Allmänt nyttiga adresser

Hjälpmedelsinstitutet

Hjärt-lungfonden

Vårdguiden

 

Forskning och sömn

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

Sleepmedicin

Heathysleep

 

Utländska  sidor

Sömnapne Norge

Sömnapne Danmark

Sömnapne Finland

Sömnapne England

 

Kontakta oss gärna

Till kontaktformulär

 

Läs vår webbpolicy