Miten univaje vaikuttaa?

Jaa tämä artikkeli
How does sleep deprivation affect you?

Tiedätkö miten jatkuva univaje vaikuttaa? Sillä on suurempi vaikutus kuin uskotkaan. Lue tämä univajeen psyykkisiä ja fyysisiä vaikutuksia käsittelevä artikkeli.

Onko sinulla ollut öitä, jolloin et ole saanut nukuttua riittävästi? Yritätkö vain selvitä viikosta ja päästä nukkumaan pois univelkaasi? Univaje voi vaikuttaa fyysiseen terveyteen. Unen puutteen yleisesti aiheuttaman tokkuraisuuden, äreyden ja migreenin lisäksi univajeella on monia muitakin vaikutuksia.

Fyysinen terveys:

Muutaman vuoden aikana kertynyt univaje voi heikentää fyysistä terveyttä. Vaikutukset voivat näkyä seuraavasti

Immuunijärjestelmä1: Unenpuutteen vuoksi immuunijärjestelmä ei pysty palautumaan ja kroonisten sairauksien kehittymisen riski kasvaa.

Ruuansulatusjärjestelmä1: Tutkimukset osoittavat, että univajeen ja painonnousun välillä on yhteys. Pitkään jatkunut univaje voi aiheuttaa ylipainoa ja tyypin 2 diabeteksen.

Hengityselimet1: Univaje voi heikentää immuunijärjestelmää ja altistaa hengityselinsairauksille. Univaje voi pahentaa aiemmin todettua kroonista keuhkosairautta.

Sydän ja verisuonet1: Lyhyt yöuni voi suurentaa aivoverenkiertohäiriön riskiä.

 

Psyykkinen terveys:

Univajeen vaikutukset eivät ole pelkästään fyysisiä. Univaje alentaa hereilläoloaikana tarkkaavaisuutta ja reagointikykyä. Univajeella voi olla muun muassa seuraavia vaikutuksia mielenterveyteen:

Muistin heikentyminen pysyvien kognitiivisten ongelmien vuoksi. Mitä vähemmän nukut, sitä huonommin asiat jäävät muistiin.

Tunnetilat: Vaikutus kohdistuu myös tunnetiloihin, ja pitkällä aikavälillä voi seurata äkkipikaisuutta, mielialan ailahtelua, impulsiivisuutta, masennusta, harhaluuloisuutta ja jopa itsetuhoisia ajatuksia.

Vakavien seurausten välttämiseksi tarvitaan suositusten mukaan vähintään 7 tunnin yöunta. Tutkimukset osoittavat toistuvasti, että pitkittynyt univaje voi johtaa moniin terveysongelmiin ja jopa pahentaa aiemmin todettuja.

1The effects of sleep deprivation on the body https://www.healthline.com/health/sleep-deprivation/effects-on-body

Tämä artikkeli sisältää yleisiä tietoja sairaustiloista ja hoidoista. Sitä ei ole tarkoitettu korvaamaan asiantuntevaa lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Tiedot eivät ole ohjeita, eikä niitä tule pitää sellaisina. Tällä sivustolla olevia tietoja ei tule pitää vaihtoehtona lääkärin tai muun hoitoalan ammattilaisen antamille lääketieteellisille ohjeille.

Jos sinulla on kysyttävää mistä tahansa lääketieteellisestä seikasta, ota yhteys lääkäriin tai muuhun hoitoalan ammattilaiseen. Jos epäilet itselläsi jotakin sairaustilaa, varaa pian aika lääkäriin. Älä koskaan viivyttele lääkäriin menoa, jätä noudattamatta lääkärin antamia ohjeita tai keskeytä lääketieteellistä hoitoa tämän sivuston tietojen perusteella. Tässä artikkelissa ja tällä sivustolla esitetyillä mielipiteillä ei ole mitään yhteyttä mihinkään tieteelliseen laitokseen tai sairaalaan, tai muuhun laitokseen, johon kirjoittajilla on sidonnaisuuksia, eivätkä mielipiteet suoraan vastaa ResMedin tai sen tytäryhtiöiden tai sidosyritysten näkemyksiä.